Aktivno ohranjanje tradicionalnih dejavnosti špeharstva in pletarstva v Občini Hajdina

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
V teku