Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • predsednica Urška Pesek
 • namestnica predsednice Patricija Verbajs
 • Kristijan Cafuta
 • namestnik člana Mitja Kirbiš
 • članica Milena Gojkovič
 • namestnica članice Simona Strmšek Šlamberger
 • član Ivan Ambrož
 • namestnica člana Aleksandra Gašljevič
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • predsednica Urška Pesek
 • namestnica predsednice Mateja Majhen
 • član dr. Kristijan Cafuta
 • članica Zdenka Štrafela
 • članica Milena Gojkovič
 • članica Simona Strmšek Šlamberger
 • članica Patricija Verbajs
 • članica Janja Bračko