ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE - OBČINA HAJDINA

38
935.176,04 €
Kohezijski sklad, Proračun RS
524.730,00 €
V teku
Marec 2022
December 2022

Podatki o financiranju