Občinska volilna komisija (2018)

Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • Predsednica, Urška Pesek
  • Namestnica predsednice, Patricija Verbajs
  • Član, Kristijan Cafuta
  • Namestnik člana, Mitja Kirbiš
  • Članica, Milena Gojkovič
  • Namestnica članice, Simona Strmšek Šlamberger
  • Član, Ivan Ambrož
  • Namestnica člana, Aleksandra Gašljevič