Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednik, Karl Svenšek
  • član, Uroš Krajnc
  • član, Vladimir Abraham
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • predsednik, Ivan Ogrinc
  • Franc Krajnc
  • Karl Svenšek
Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
  • predsednik, Franc Krajnc
  • član, Uroš Gojkovič
  • član, Karl Svenšek