Množično vrednotenje nepremičnin

10.02.2020 Občina H. 175