Javna obravnava Proračuna Občine Hajdina za leto 2021

Proračun

Občinski svet Občine Hajdina daje Predlog proračuna Občine Hajdina za leto 2021 v javno razpravo. Predlog proračuna za leto 2021 bo v javni razpravi do vključno 9. 6. 2020.
Predlog proračuna z vsemi dokumenti je dostopen vsem zainteresiranim v času uradnih ur na sedežu občine Hajdina, Zg. Hajdina 44/a, 2288 Hajdina in na spletni strani Občine Hajdina www.hajdina.si.
Zainterisirane osebe, ki želijo vpogled v predlog proračuna z vsemi dokumenti v prostorih občine, se morajo zaradi spoštovanja ukrepov in smernic za zajezitev epidemije COVID – 19, predhodno najaviti na tel. št.: 02 788 30 30 ali na mail: uprava@hajdina.si

V času javne razprave se pripombe in predlogi k predlogu proračuna dajejo pisno tako, da se pošljejo na mail: uprava@hajdina.si ali se po pošti pisno naslovijo na župana Občine Hajdina. Za pravočasne pripombe in predloge se štejejo tiste, ki so sprejete do poteka javne razprave.