Aktivno ohranjanje tradicionalnih dejavnosti špeharstva in pletarstva v Občini Hajdina

679
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, LAS projekti
V teku