IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE HAJDINA, PRVE SPREMEMBE IN DOPOLNITEV

8. 4. 2021 Občina H. (Uprava) 624