Dopolnitev IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE HAJDINA, PRVE SPREMEMBE IN DOPOLNITEV

19. 4. 2021 Občina H. (Uprava) 668