Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Hajdina, prve spremembe in dopolnitve

9. 7. 2021 Občina H. (Uprava) 1245