Občinsko gasilsko poveljstvo

Slavko Pesek
041 542 433
slavko.pesek@gmail.com
Zg. Hajdina 45, 2288 Hajdina