Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave Občina Hajdina

20
Kohezijski sklad
V teku