Vaški odbor DRAŽENCI

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • predsednik, Drago Lesjak
 • Anton Kirbiš
 • Aleksandra Serec Šijanec
 • Brigita Skaza
 • Davor Lampret
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • predsednik, Drago Lesjak
 • Anton Kirbiš
 • Aleksandra Serec Šijanec
 • Brigita Skaza
 • Davor Lampret
Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
 • predsednik, Damijan Cebek, Draženci 14/d
 • članica, Vera Kaučevič, Draženci 59/a
 • član, Martin Štrafela, Draženci 78/b
 • član, Anton Kaučevič, Draženci 29/a
 • član, Aljaž Godec, Draženci 21/d