Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Hajdina

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednik, Tomaž Kokol (od 27. 9. 2023)
  • predsednik, Slavko Burjan (do 3. 6. 2023)
  • član, Milan Bezjak
  • članica, Renata Gabrovec
  • član, Igor Levstik
  • član, Boris Kozenburger
  • članica, Janja Vidovič
  • članica, Zlatka Strmšek
  • članica, Marija Žunkovič