POV-SOD

391
243.127,50 EUR
Evropski sklad za regionalni razvoj, LAS projekti
160.654,93 EUR
V teku

Podatki o financiranju