POV-SOD

148
243.127,50 €
Evropski sklad za regionalni razvoj, LAS projekti
160.654,93 €
V teku

Podatki o financiranju